Tenta eller läxångest - Besök Mattehjälpen!

GESSLEMAN - VÅGAR SÄGA LITE MERA!

Supersöta Handgjorda Smycken

Superfräckt Presenttips!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

lördag 3 november 2012

Oförlåtlig handling - Sparka läraren direkt
Hur faär denyutexaminerade läraren skapt? Att människan klarade sin utbildning är för mig en gåta
då den viktiga biten om pedagogik och självkontroll verkar saknas helt på dennes karta. Hur kan maöverhuvudtaget se mellan fingrarna och ge denna olämpliga lärare en mentor i detta läge?


Har denne egna barn tro och använder sig även av denna pedagogik i hemmiljö?

En rektor är dessutom skyldig att polisanmäla brott som begås mot barn samt även att anmäla händelsen till Socialförvaltningen. Vore jag eförälder så skulle jag polisanmäla händelsen med hänvisning till brottsbalken kapitel 4 paragraf 4.

Lagen säger :

4 § - "Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. 
Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är otillbörligt.
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan tortyr"

Inga kommentarer: