Tenta eller läxångest - Besök Mattehjälpen!

GESSLEMAN - VÅGAR SÄGA LITE MERA!

Supersöta Handgjorda Smycken

Superfräckt Presenttips!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

torsdag 19 januari 2012

Kampen mot mygel fortsätter


Eva Lejdbrandt

Redan i December kunde man via Chalmers "insidan" på nätet läsa att administrativa direktören Eva Lejdbrandt skulle lämna sin tjänst på Chalmers vid årsskiftet, som på uppdrag av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB, hade Administration och Service sedan våren genomgått en internrevision. Detta är en del i den fortlöpande revision som sker av Chalmers verksamheter.

I samband med fjolårets revision noterades ett antal frågor av förtroendekaraktär omkring Chalmers administrativa direktör Eva Lejdbrandt. Som en följd av detta har parterna enats om att Eva Lejdbrandt lämnar sin tjänst på Chalmers per den 2011-12-31. Fram till dess att annat meddelas kommer Rolf Almelund, avdelningschef på Planering, analys och ekonomi, att vara tillförordnad administrativ direktör.

Den grundläggande kemin och förtroendet mellan rektorn och studentkåren är inte som ett rinnande H2O direkt utan lutar nog mer åt Alfred Nobel hållet. Och jag anser att ett nytt val av rektor skulle gynna Chalmers bäst i detta känsliga läge.


http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/eva-lejdbrandt-lamnar

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.831715--det-vore-klokt-att-polisanmala

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.830921-hard-kritik-mot-chalmers-rektor

Inga kommentarer: