Tenta eller läxångest - Besök Mattehjälpen!

GESSLEMAN - VÅGAR SÄGA LITE MERA!

Supersöta Handgjorda Smycken

Superfräckt Presenttips!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

fredag 27 april 2012

Fulgripande eller Gråzonsgripande?

Rent juridiskt har Jeanette en giltig biljett, för hon hade betalat. Problemet är att kontrollanterna tyckte att hon inte har betalat eftersom enligt Västtrafiks "policy" skall man betala precis vid påstigning. Så är Västtrafiks policy lag?

Nej, lagen säger uppvisande av giltigt färdbevis, och det hade Jeanette vid uppvisandet. Alltså har kontrollanterna betett sig juridiskt felaktigt samt kränkande när de gjort denna "kontroll" och även gjort den till polissak genom att trycka ner henne och hålla henne kvar.

Lagen säger att envarsgripande får ske så länge man kan straffas med fängelse, vilket skulle vara fallet om man befinner sig ombord på en spårvagn eller tunnelbana utan att ha löst en biljett.I och med att brottet då begåtts får man gripa och hålla personen gripen.

Då ska polisen skyndsamt kallas och utföra sina polisiära uppgifter, säger Jack Ågren, doktorand i straffrätt vid Stockholms universitet.Ågren vill enbart uttrycka sig generellt då han inte känner till Jeanettes fall, men påpekar att om hon löst en giltig biljett så har något brott inte begåtts.

När Jeanette dessutom hade stämplat biljetten och satt sig INNAN kontrollanterna klev ombord som FLERA VITTNEN intygar och styrker därmed detta felaktiga handlande av kontrollanterna.Det kontrollanterna, faktiskt gör sig skyldiga till är ofredande, ringa misshandel och eventuellt olaga frihetsberövande.

Oavsett vad lagen säger gällande bedrägligt beteende, så är ett envarsgripande i detta fallet helt käpprätt åt helvete.Bara misstanke är inte tillräckligt för att man ska få utföra ett envarsgripande, utan den starkare misstankegraden "Skäligen misstänkt" krävs.I ett fall som detta är inte personen "skäligt misstänkt", utan enbart "misstänkt". Och det är inte grunder nog att gripa någon, inte ens polisen får lov att göra det utan en åklagares beslut.

Känns lite som " Vi har inte uppnått vår sätta-fast nån-kvot så därför så kör vi en fräckis och fulgriper kvinnan där"  Sen om det handlar om något "gråzonsgripande" i detta speciella fall får domstolen avgöra.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.927795-inte-mer-vald-an-noden-kraver

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.926566-kontrollanter-fangade-pa-bild

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.929089-jurist-utreder-kontrollantbraket

3 kommentarer:

DOC sa...

I fråga om envarsingripande så får man inte gripa någon på någon form av misstanke utan endast på bar gärning eller på flyende fot. Rättegångsbalken 24 kap.7§ "Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott." Endast polis får agera på misstanke.

Anonym sa...

Jeanette FUSKADE resten är ren spekulation.

Gessleman sa...

Det känns snarare som ett desperat fulgripande.Undrar hur många resenärer man struntade i att kolla under tiden man tryckte ner Jeanette, som smet förbi?