Tenta eller läxångest - Besök Mattehjälpen!

GESSLEMAN - VÅGAR SÄGA LITE MERA!

Supersöta Handgjorda Smycken

Superfräckt Presenttips!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

GESSLEMAN - GER RIS OCH ROS TILL DEM SOM FÖRTJÄNAR DET!

söndag 25 mars 2012

Magnetfält - Detta bör du veta
Eftersom jag är känslig för vissa "fält" så förstår jag Stefan Johanssons oro och irritation över kommunens agerande i denna fråga.

International Agency for Research on Cancer, IARC, har klassat lågfrekventa magnetiska fält som "möjligen cancerframkallande" vilket har utlöst en tillämpning av försiktighetsprincipen på magnetfält från kraftledningar och elsystem. Grunden för detta är att flera undersökningar visat på ökad risk för leukemi hos barn som bor i närheten av kraftledningar.

Uppmärksamheten har koncentrerats på styrkan på magnetfälten. Men forskningen pekar inte entydigt på att det är just styrkan på de magnetiska fälten som är orsaken. Andra egenskaper hos de elektriska och magnetiska fälten kan vara av avgörande betydelse.

En borrmaskin eller en hårtork alstrar magnetfält endast när apparaten används. Elektriska apparater som innehåller små transformatorer, till exempel nätanslutna klockradioapparater och lågvoltslampor, avger ständigt ett magnetfält.

Att till exempel sova med en klockradio nära huvudet kan utsätta huvudet för ett ungefär lika starkt fält som om man hade en 400 kilovoltsledning omedelbart utanför huset.

Läs här på Eon's sida om detta
http://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Elnat/Sa-har-funkar-elnatet/Magnetfalt/


http://www.gp.se/nyheter/lerumalingsas/1.894774-for-nara-kraftledningen

Inga kommentarer: